Dilluns, 11 de febrer de 2019

 

Ha mort Vicent Oms González

a la edat de 33 anys.

.

Domicili:

.

Sepeli: Dimarts, 12 de febrer de 2019,

de les a les 6 de la tarde

a la Capella del Tanatori de Peníscola.