Dimecres, 31 de gener de 2018

 

Ha mort Emiliano Vega Jiménez

a l’edat de 99 anys

Domicili: Carrer Ausies March,

 

Sepeli: Dijous, 1 de febrer de 2018

a les 6’30 de la tarde

a la capella del Tanatori

 

Tanatori: Remsa