Divendres, 9 de març de 2018

 

Ha mort Juan Meseguer Ortí

a l’edat de 97 anys

 

Domicili: Partida Capsades,

 

Sepeli: Dissabte, 10 de març de 2018

a les 4’30 de la tarde

a la capella del Tanatori

 

Tanatori: Nou Tanatori de Vinaròs