Dijous, 26 d’abreil de 2018

 

Ha mort María Rosa Iñesta Rodrigo

a l’edat de 74 anys

 

Domicili: Avvda. Jaume I,

 

Sepeli: Divendres, 27 d’abril de 2018

a les 6 de la tarde

a la capella del Tanatori

 

Tanatori: Remsa