Dissabte, 24 de novembre de 2018

 

Ha mort Joaquín Cerdá Monfort

a l’edat de 87 anys

 

Domicili: Carrer Nova,

.

 

 

Sepeli: Diumenge, 25 de novembre de 2018

a les 10 del matí

a la capella del Tanatori

 

Tanatori: Remsa (Tel. 902 160 438)