Dissabte, 15 de desembre de 2018

 

Ha mort Ramón Pascual Valls

a l’edat de 87 anys

 

Domicili: Carrer dels Franciscans,

.

 

 

Sepeli: Diumenge, 16 de desembre de 2018

a les 12’30 del matí

a la capella del Tanatori

 

Tanatori: Remsa (Tel. 902 160 438)