Dissabte, 14 de desembre dde 2019

 

Ha mort Federico Valls Cerdá
a l’edat de 93 anys

Domicili: Carrer Ausias March,

.

Sepeli: Diumenge, 15 de desembre de 2019

a les 4’30 de la tarde

respons a la sala del Tanatori

.

Tanatori: Nou Tanatori de Vinaròs  (Tel. 964 453 600)