Dubtem que arribem a temps

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

En el decurs de l’últim plenari, un dels punts que es portava per la seua aprovació va ser la modificació del Pla Normatiu del 2022. Aquest pla , aprovat el 27 de gener d’aquest any, conté 26 iniciatives que han estat elaborades a partir de les propostes de les diverses regidories. Des del PVI pensem que és un pla masssa ambiciós i que creïem que seria imposible d’acomplir, perquè si donem un colp d’ull enrere i repassem quines iniciatives s’aproven cada any malauradament no s’arribat ni a la meitat.

La primera modificació va ser la del reglament de l’ús de la plaça de bous , que estava inclosa en el PAN 2022, però en el tràmit de la redacció de l’esborrany de l’expedient per la seua aprovació, es va trobar per secretària una incoherència entre la naturalesa jurídica del bé , perquè constava en l’inventari de béns com patrimonial i en el pla general com demanial. Aleshores el reglament d’ús conté un preu privat a satisfer per la utilització de la plaça, justificat en el seu dia , en la naturalesa patrimonial del bé, peró per regular la situació, cal aprovar una ordenança fiscal que regule la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de la plaça de bous de Vinaròs.

L’altra modificació era incloure una fitxa per inciar el procediment per fer una ordenança específica per la concessió de subvencions mitjançant per escoles de música de Vinaròs. Des el PVI van donar suport a les modificacions però es va fer palesa la falta de previsió de vostés.

En l’aprovació incial del pressupost municipal, es van presentar unes al.legacions , per part d’una escola de música de Vinaròs, on reclamaven el carácter nomitatiu de les subvencions a les escoles municipals de música , jas que les mateixes mancaven del carácter singular que acreditava l’adjudicació directa a través de conveni nominatiu, sent el procediment més adient per la seua concessió el de concurrencia competitiva. Aquestes al.legacions van ser desestimades per tots , excepte per dos partits de l’oposició. Però vostés, eren coneixedors, que quan haurein de tramitar-se les subvencions a les escoles de música, caldria atendre les al.legacions formulades, aleshores era necessari modificar els procediments de concessió de subvencions.

Explora más

Vinaros
8:15 am, September 13, 2023
temperature icon 22°C
L: 19° H: 22°
Feels like 22.31 °C cielo claro
Humidity 66 %
Pressure1017 mb
Wind 9 Km/h