Els projectes de l’EDUSI pengen d’un fil?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

La darrera setmana de mes de desembre, dimecres 28 al matí, es convocaren a Benicarló a tots els portaveus del consistori vinarossenc a la reunió del Consell Rector EDUSI, on es va donar compte de l’estat de les actuacions pendents previstes dins de l’EDUSI.

Abans de la reunió se’ns va lliurar l’informe d’execució del que s’adona en aquesta reunió juntament amb la convocatòria. En l’anterior reunió que va tindre lloc al setembre del 2021, al torn de precs i preguntes, preguntem perquè el tècnic de cooordinació de l’oficina EDUSI , només redacta els plecs de les contractacions de Benicarló , i no fa el mateix respecte de les licitacions de Vinaròs, sent com és que aquesta oficina es paga al 50% per les dues ciutats. La resposta que ens dóna la tècnica és que les despeses de gestió de l’OFICINA EDUSI, són a dins de la Línea d’Actuació 13 pendent de la seua aprovació ( a desembre de 2022 ), però que se’ns aplicarà un coeficient corrector als efectes de compensar l’al.legació presentada per el PVI.

Els projectes més importants pels que ha apostat Vinaròs són: La Vía Litoral Costa Sur, la Pasarel.la Servol, el Centre Social . Tots tres a dia d’avui pengen d’un fil, perquè la data límit establerta per l’execució i recepció de les obres és el 31 de desembre de 2023, quasi segur que no arribem.

La Via litoral (tram Cala Puntal), és una operació que ha estat admesa a tràmit, però abans cal obtindre els permís de Costes. Hi ha molt treball a fer, es tenen que fer expropiacions de terrenys per poder desenvolupar el projecte, condició necessària per licitar l’obra, redactar el projecte i executar-lo…..per tant segons informa l’arquitecta municipal, s’estima necessari per la seua execució d’un plaç d’uns 11 mesos.

La Passare.la Servol, l’únic projecte consensuat per tots els partits que a dia d’avui formen part del consistori, i també per la majoria dels vionarossencs quan se’ls va donar veu en la participació dels pressupostos dels consitori fa ja uns anys.

Un projecte que contava amb el beneplàcilt de tots, per això no podem entendre de cap manera perquè se’ns va ocultar durant més d’un any dels advertiments del informés tècnics que sol.licitaven que es canviés la ubicació de la passarel.la peatonal. L’equip de govern s’ha passat pel folro els informes i defensa una ubicació sense cap aval tècnic que dificulta desenvolupar aquesta passarel.la en els termes previstos. També abans de la seua construcció es necessita permís de Costes, sol.licitat el 6 d’agost de 2021 i de moment la callada per resposta per part d’aquesta administració. Les fases previstes per l’actuació d’aquest projecte segons informe de l’arquitecta muncipal, a més del plaç necessari per obtenir la concesió de Costes, s’estima un plaç de 12 mesos.

El Centre Social, tenim el projecte bàsic i d’execució, però el pressupost del mateix ( als voltants de 4,5 milions d’euros) no es correspon amb el pressupost previst inicialment ( al voltans de 3 milions d’euros) , ni tampoc amb el pressupost estimat per l’equip redactor ( 3,5 milions d’euros). Segons la justificació aportada per l’equip redactor, el desajust del pressupost es deriva bàsicament de l’increment extraordinari dels preus de la construccció i de la incorporació de noves prestacions. Aquest projecte preveu un plaç d’execució de les obres de 15 mesos, per això adverteix el tècnic que no considera viable la finalització de les obres abans del 31 de desembre de 2023.

L’altra obra que esperem que es conclogi dins dels terminis és la segona fase d’adeqüació del “Corral de Batet”, però també tenim dubtes, perquè ha quedat deserta la seua licitació, és a dir no s’ha presentat cap empresa per fer les obres.

Quan va acabar la reunió, sortirem preocupats perquè a dia d’avui, només s’han justificat de les despeses previstes un 17% de l’EDUSI , per tant els nostres projectes estrella, abans enumeratsi explicats , a la vista dels informes estan penjant d’un fil.  

Explora más

Vinaros
5:40 am, September 10, 2023
temperature icon 21°C
L: 21° H: 21°
Feels like 21.6 °C cielo claro
Humidity 84 %
Pressure1017 mb
Wind 5 Km/h