La comunitat sorda s’ha concentrat per exigir una educació bilingüe real en llengua de signes catalana i les llengües orals

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Un centenar de persones s’han reunit avui 11 de juliol de 2022 a les 10 h per reivindicar una educació bilingüe completa per a l’alumnat sord de totes les etapes educatives i de tot el territori català. La plataforma Volem Signar i Escoltar assegura que l’alumnat sord no té modalitat educativa bilingüe, que s’han quedat sense recursos i que l’alumnat sord català pateix discriminació i privació lingüística.

Per aquest motiu, demanen que l’escola Tres Pins de Barcelona, l’únic centre públic de primària que ofereix el model bilingüe, passi a ser un institut-escola, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’aprenentatge dels nens i les nenes amb sordesa. Una mesura que compta amb el suport de la comunitat educativa i de les associacions de famílies.

Actualment, a Catalunya hi ha al voltant de 2.000 alumnes amb sordesa, dels quals només 150 tenen accés a educació bilingüe; segons l’associació ‘Volem Signar i Escoltar’ (VSiE). “L’accessibilitat als aprenentatges i la qualitat de les seves interaccions lingüístiques són importants per als nostres fills; volem una intervenció accessible. No han de perdre informació. Els alumnes sords han de poder adquirir la llengua natural i aprendre les llengües vehiculars del país, amb garanties i els professionals adients tant en llengües d’instrucció com en llengua de signes catalana- per poder esdevenir-se joves o adults amb una competència plurilingüe; des de la detecció de la sordesa o inici de l’atenció educativa”, reivindiquen.

Podeu veure totes les peticions, de forma més detallada en el següent document: Manifest

Explora más

Vinaros
9:31 am, September 13, 2023
temperature icon 24°C
L: 21° H: 24°
Feels like 23.91 °C cielo claro
Humidity 57 %
Pressure1017 mb
Wind 11 Km/h