Ordre del Dia del Ple Ordinari de Gener 2023 a Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 26 de gener de 2023, a les 19.00 hores

PUNT 1r Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. José Vicente Gimeno Broch (Exp.1124514A).
Expediente 1124514A: Pressa de possessió del càrrec de regidor de José Vicente Gimeno Broch (Corporació 2019-2023)

PUNT 2n Aprovació, si escau, de les actes de la sessió extraordinària núm. 16/2022, de 22 de desembre de 2022, i de la extraordinària núm 1/2023, de 9 de gener de 2023.

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 01, relació de factures núm. F/2023/01 (Exp.1119864R).
Expediente 1119864R: Reconocimiento extrajudicial nº 1

PUNT 4t Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 02, relació de factures núm. F/2023/02 (Exp.1119867X).
Expediente 1119867X: Reconocimiento extrajudicial nº 2

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 03, relació de factures núm. F/2023/03 (Exp.1119871C).
Expediente 1119871C: Reconocimiento extrajudicial nº 3

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 04, relació de factures núm. F/2023/04 (Exp.1119877K).
Expediente 1119877K: Reconocimiento extrajudicial nº 4

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 05, relació de factures núm. F/2022/05 (Exp.1119881Q).
Expediente 1119881Q: Reconocimiento extrajudicial nº 5

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2023-OACSE, relació de factures F/2023/01.

PUNT 9é Proposició de proclamació de candidats components del Consell Escolar Municipal 2022- 2026 (Exp.892626J).
Expediente 892626J: Constitució Consell Escolar Municipal ’22-’26

PUNT 10é Dació de compte del pla anual de control financer 2023 (Exp.1120225T). expediente 1120225t: plan anual de control financiero para el año 2023

PUNT 11é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 4006, de 15 de desembre de 2022, al núm. 4194, de 31 de
desembre de 2022 i del núm. 1, de 2 de gener de 2023 al núm. 295, de 19 de gener de 2023.

PUNT 12é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 13é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaros
7:27 pm, March 12, 2023
temperature icon 20°C
L: 20° H: 21°
Feels like 20.29 °C algo de nubes
Humidity 79 %
Pressure1018 mb
Wind 5 Km/h