Ordre del Dia del Ple Ordinari de Juliol a Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 28 de juliol de 2022, a les 19 hores

PUNT 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2022, de 30 de juny de 2022.

PUNT 2n Dictamen a la proposta d’incorporació de dames a la Cort d’Honor de la Reina de les Festes Patronals 2021 i 2022 (Exp. 871913Q).
Expediente 871913Q: Incorporació dames a la Cort d’honor de la reina de le Festes Patronals 2022

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022 (Exp. 964155E).
Expediente 964155E: Composició de la Comissió de Festes per a les Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les Festes Patronals 2022

PUNT 4t Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa d’Actes de les Festes Patronals 2022 (Exp. 1055171Q)
Expediente 1055171Q: PROGRAMA D’ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2022

PUNT 5é Dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les Festes Patronals 2022 (Exp.1054941X).
Expediente 1054941X: Mantenidora de les Festes Patronals 2022

PUNT 6é Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit de l’Acció Social 2022 (Exp. 1044214Y).
Expediente 1044214Y: Nomenament persona destacada de l’àmbit de l’acció social de Benicarló 2022

PUNT 7é Dictamen a la proposta de nomenament de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 2022 (Exp. 1049442J).
Expediente 1049442J: Persona destacada en l’àmbit cultural de la ciutat de Benicarló 2022

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de les festes locals 2023 i festes escolars curs 2022/2023. (Exp. 1058416Y).
Expediente 1058416Y: Festes locals any 2023 i festes escolars curs 2022/2023

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. (Exp. 798525N).
Expediente 798525N: Recaptació del preu públic de les entrades al Patrimoni Cultural de Benicarló 2021 (3r càrrec 2021)

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. (Exp. 1032873X).
Expediente 1032873X: Cuenta General 2021

PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33, relació de factures núm. F/2022/33 (Exp. 1060819K).
Expediente 1060819K: Reconocimiento extrajudicial nº 33

PUNT 12é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34, relació de factures núm. F/2022/34 (Exp. 1060826W).
Expediente 1060826W: Reconocimiento extrajudicial nº 34

PUNT 13é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35 relació de factures núm. F/2022/35 (Exp. 1060829Z).
Expediente 1060829Z: Reconocimiento extrajudicial nº 35

PUNT 14é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36, relació de factures núm. F/2022/36 (Exp. 1060833E).
Expediente 1060833E: Reconocimiento extrajudicial nº 36

PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37, relació de factures núm. F/2022/37 (Exp. 1060839N).
Expediente 1060839N: Reconocimiento extrajudicial nº 37

PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2022-OACSE, relació de factures F/2022/7.

PUNT 17é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 2265, de 21 de juny de 2022 al núm. 2570, de 21 de juliol de 2022.

PUNT 18é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 19é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaròs,ES
7:12 am, September 20, 2022
temperature icon 19°C
L: 19° H: 23°
Feels like 19.01 °C muy nuboso
Humidity 75 %
Pressure1016 mb
Wind 6 Km/h