Ordre del Dia del Ple Ordinari de Maig a Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 26 de maig de 2022, a les 19.00 hores

PUNT 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2022, de 28 d’abril de 2022.

PUNT 2n Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de l’ús de dos despatxos i el tram de passadís que permet accedir-hi que es troben ubicats en la primera planta del bé
immoble de propietat municipal situat al carrer de Peníscola núm. 21 de Benicarló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Exp. 790943H).
Expediente 790943H: Cesión de uso de dos despachos del antiguo Centro de Salud.

PUNT 3r Dictamen a la sol·licitud de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló i aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Benicarló i l’EGM de l’àrea industrial d’Abastos-Collet Benicarló (Exp. 832897C).
Expediente 832897C: Sol·licitud constitució de la Entitat de Gestió i Modernització EGM Área Empresarial Benicarló

PUNT 4t Dictamen a la proposta d’alcaldia per a la emissió d’informe municipal sol·licitat per el Servei Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat sobre una Declaració d’Interès Comunitari per a l’activitat «de fabricación de ferrallas, estructuras metálicas y carpintería metálica en general», del titular FERRALLAS MAESTRAT
JJP, S.L, en la Partida Riu, pol. 18, parcel·la 379 de Benicarló (Exp. 577528Y).
Expediente 577528Y: Solicitud informe municipal sobre DIC para regularizar una actividad industrial de fabricación de ferrallas y carpintería metálica en Partida Covatelles, polígono 18,
parcela 379 (12027A018003790001UQ)FERRALLAS JJP MAESTRAT, S.L., y Pol. 19, parcela 11 Cerrajería y Carpintería metálica

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19, relació de factures núm. F/2022/19 (Exp. 1036862M).
Expediente 1036862M: Reconocimiento extrajudicial n º 19

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20, relació de factures núm. F/2022/20 (Exp. 1036877H).
Expediente 1036877H: Reconocimiento extrajudicial n º 20

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.21, relació de factures núm. F/2022/21 (Exp. 1036906Y).
Expediente 1036906Y: Reconocimiento extrajudicial n º 21

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22, relació de factures núm. F/2022/22 (Exp. 1036957T).
Expediente 1036957T: Reconocimiento extrajudicial n º 22

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23, relació de factures núm. F/2022/23 (Exp. 1036985H).
Expediente 1036985H: Reconocimiento extrajudicial n º 23

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24, relació de factures núm. F/2022/24 (Exp. 1037108D).
Expediente 1037108D: Reconocimiento extrajudicial n º 24

PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2022-OACSE, relació de factures F/2022/5.

PUNT 12é Moció per a instar al Consell de la Generalitat a regular les condicions d’excepcionalitat en la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola (Exp. 1037961N).
Expediente 1037961N: MOCIONS PLE MAIG 2022

PUNT 13é Moció per a instar al Govern de l’Estat a revisar la prohibició de les cremes agrícoles (Exp. 1037961N).
Expediente 1037961N: MOCIONS PLE MAIG 2022

PUNT 14é Moció per a modificar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (Exp. 1037961N).
Expediente 1037961N: MOCIONS PLE MAIG 2022

PUNT 15é Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2022 (Exp. 1011471X).
Expediente 1011471X: Ley de Morosidad y PMP primer trimestre 2022.

Resolución Nº 1919 de 23/05/2022 “Convocatòria Ple ordinari núm. 6/2022, a tenir lloc el dia 26 de maig de 2022 a les 19.00 h” – SEGRA 604068

PUNT 16é Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2022 de l’OACSE.

PUNT 17é Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2021 (Exp. 1010796J).
Expediente 1010796J: Control Interno 2021. Tribunal de Cuentas

PUNT 18é Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici2021 contraris al criteri d’una objecció de l’òrgan interventor (Exp. 1010796J).
Expediente 1010796J: Control Interno 2021. Tribunal de Cuentas

PUNT 19é Dació de compte de l’informe resum del control intern 2021 (Exp. 1010796J).
Expediente 1010796J: Control Interno 2021. Tribunal de Cuentas

PUNT 20éDació de compte de l’informe de l’estructura de l’òrgan d’intervenció, configuració i exercici del control intern 2021 (Exp. 1010796J).
Expediente 1010796J: Control Interno 2021. Tribunal de Cuentas

PUNT 21é Dació de compte de l’informe de les anomalies de l’OACSE detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2021 (Exp. 1010796J).
Expediente 1010796J: Control Interno 2021. Tribunal de Cuentas

PUNT 22é Dació de compte de l’informe dels acords de l’OACSE i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2021 contraris al criteri d’una objecció de l’òrgan interventor (Exp. 1010796J).
Expediente 1010796J: Control Interno 2021. Tribunal de Cuentas

PUNT 23é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 1523, de 20 d’abril de 2022, al núm. 1907, de 20 de maig de 2022.

PUNT 24é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 25é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaròs,ES
6:20 am, June 24, 2022
temperature icon 25°C
L: 22° H: 25°
Feels like 24.2 °C cielo claro
Humidity 44 %
Pressure1012 mb
Wind 8 Km/h