Ordre del dia del Ple Ordinari de Novembre a Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 30 de novembre de 2023, a les 19.00 hores

I. Aprovació d’actes

PUNT 1r Aprovació, si escau, de les actes de les sessions, ordinària núm. 20/2023, de 26 d’octubre de 2023, extraordinària i urgent núm 21/2023 de 31 d’octubre de 2023 i extraordinària i urgent
núm. 22/2023 de 10 de novembre de 2023.
Expediente 1229529E: Ple ordinari núm. 20/2023 (26/10/2023)
Expediente 1232874A: Ple extraordinari i urgent núm. 21/2023 (31/10/2023)
Expediente 1237297T: Ple extraordinari i urgent núm. 22/2023 (10/11/2023)

II. Part Resolutiva

PUNT 2n Proposició de designació de membres de diversos òrgans col·legiats (Exp. 1195452A).
Expediente 1195452A: Corporació Municipal – Designació membres òrgans col.legiats (titulars i suplents) 2023-2027

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del PAI per al desenvolupament i urbanització de la UA Nº 7 (Exp. 523904W).
Expediente 523904W: Programa d’Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm. 7, de sòl urbà, del Pla General; gestió indirecta: URBANIZADORES UA7, S.L.

PUNT 4t Dictamen a la aprovació de la modificació del conveni urbanístic per a la gestió indirecta de las UE1 i UE2 del PRI Sant Isidre del PGOU de Benicarló (Exp.609711X).
Expediente 609711X: Programa de actuación integrada de la U.E.1 Y 2 del PRI San Isidro del PGOU Benicarló

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51, relació de factures núm. F/2023/51 (Exp. 1240495K).
Expediente 1240495K: Reconocimiento extrajudicial nº 51

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 52, relació de factures núm. F/2023/52 (Exp. 1240500R).
Expediente 1240500R: Reconocimiento extrajudicial nº 52

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53, relació de factures núm. F/2023/53 (Exp. 1240501T).
Expediente 1240501T: Reconocimiento extrajudicial nº 53

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 54, relació de factures núm. F/2023/54 (Exp. 1240498P).
Expediente 1240498P: Reconocimiento extrajudicial nº 54

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 55, relació de factures núm. F/2023/55 (Exp. 1240525C).
Expediente 1240525C: Reconocimiento extrajudicial nº 5

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2023- OACSE, relació de factures F/2023/11 I F/2023/12.

III. Part d’informació, impuls i control

PUNT 11é Proposta de resolució del grup municipal Compromís, en relació amb el Pla Edificant per fer realitat la construcció dels IES Ramon Cid i Joan Coromines de Benicarló.
Expediente 1240716R: Moció Compromís per debatre proper Ple ordinari – Edificant

PUNT 12é Proposta de resolució dels grups municipals PP i VOX , en relació a l’Amnistia.
Expediente 1240714P: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE MOCION PARA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE 2023 – VOXPUNT 13é Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost A 30/09/23 (Exp. 1217722F).
Expediente 1217722F: Dación de cuenta Estado de Ejecución del Presupuesto 2023. I-005/23-HPPResolución Nº 4069 de 27/11/2023

PUNT 14é Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de L’OACSE A 30/09/23. Ex. 08- 02/2023-EE.

PUNT 15é Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2023 (Exp. 1229491c)
Expediente 1229491C: Ley de Morosidad y PMP tercer trimestre 2023

PUNT 16é Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2023 de L’OACSE. EX. 7-03-2023.

PUNT 17é Dació de compte de l’informe de control financer «1052 2023- informe cf23 licencias de actividad centro comercial» (Exp. 1238496J).
Expediente 1238496J: Control Interno 2023. Tribunal de Cuentas

PUNT 18é Dació de compte de l’informe de control financer «1074 2023-informe cf23 análisis arrendamiento doctor fleming esquina doctor coll (policía-biblioteca)»(Exp. 1238496J).
Expediente 1238496J: Control Interno 2023. Tribunal de Cuentas

PUNT 19é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 3616 de 21 d’octubre de 2023 al núm. 3993, de 21 de novembre de 2023.
Expediente 1229529E: Ple ordinari núm. 20/2023 (26/10/2023)

PUNT 20é Dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local del 25 de setembre al 22 d’octubre de 2023 de 2023.
Expediente 1229529E: Ple ordinari núm. 20/2023 (26/10/2023)

PUNT 21é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 22é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaros
12:48 am, April 19, 2024
temperature icon 12°C
L: 12° H: 12°
Feels like 10.78 °C cielo claro
Humidity 75 %
Pressure1022 mb
Wind 10 Km/h