Ordre del Dia del Ple Ordinari de Novembre a Vinaròs

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 24 de de novembre de 2022,  a les 17:00 hores

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.Expedient 9478/2022. Modificació de la Relació de Llocs de Treball i taules retributives de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Vinaròs per aplicació d’increment retributiu.

3.Expedient 7919/2022. Modificació de la Relació de Llocs de Treball derivada dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal.

4.Expedient 5083/2022. Modificació de la Plantilla derivada dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal.

5.Expedient 4266/2022. Aprovació Pla estratègic de turisme intel·ligent 2022-2025

6.Expedient 108/2021. Sol·licitud a Turisme Comunitat Valenciana perquè la destinació turística de Vinaròs puga qualificar-se com a municipi Turistic de la Comunitat Valenciana.

7.Expedient 3433/2022. Inici del procediment d’expropiació forçosa per taxació conjunta per a l’ampliació del cementeri de Vinaròs.

8.Expedient 2782/2019. Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vinaròs i l’entitat ECOEMBES per a la millora de la contenerització d’envasos lleugers.

9.Expedient 9362/2022. Inici procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador dels Programes d’Actuació Integrada dels sectors de sòl urbanitzable industrial SUI 02 i SUI 03.

10.Expedient 10002/2022. Proposta de Resolució presentada pel Grup Municipal TSV amb motiu del 25N , Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.

B) Activitat de control

11.Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia i acords adoptats per la Junta de Govern Municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 92 del Reglament Orgànic Municipal.

12.Dació de compte de l’informe sobre l’estat de morositat i PMP del 3er trimestre de 2022. Expt. 3793/2022.

13.Dació de compte de l’informe d’Intervenció d’avalució de l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i acompliment de l’objectiu de deute 3er trimestre 2022. Expt. 3703/2021.

C) Precs i preguntes

14.Precs i Preguntes.

Explora más

Vinaros
12:20 am, March 12, 2023
temperature icon 22°C
L: 19° H: 22°
Feels like 21.48 °C nubes
Humidity 57 %
Pressure1017 mb
Wind 35 Km/h