Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Bases del concurs del cartell dels Moros i Cristians de Peníscola 2024

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
 • El guanyador rebrà un premi econòmic de 250 € i una placa.

L’associació de Moros i Cristians de Peníscola, han creat un concurs de cartells per a les desfilades de setembre.

Enguany com a novetat, les desfilades es realitzaran el cap de setmana del 21 i 22 de setembre, fora de les festes patronals de la població.

Bases del concurs:

 1.  PARTICIPANTS: Podran concursar tots els artistes que ho desitgin, podent presentar cadascun un màxim de cinc originals, que seran inèdits. Els autors seran els responsables.
 2. TEMA: El tema del cartell estarà basat fonamentalment en qualsevol dels diversos aspectes més representatius de les festes de Moros i Cristians.
 3. FORMAT DE LES OBRES: La dimensió dels cartells serà de 42×59,4 cm (DIN A2), en posició vertical i sense marge, muntats sobre bastidor o en suport rígid de les mateixes dimensions per a la seva exposició, excloent els colors fluorescents. En el cas de composicions digitals, la resolució haurà de ser de 300 ppp. Les obres no hauran d’estar signades per l’autor.
 4. TEXT: El text obligatori que podrà compondre’s lliurement en el cartell serà:
  ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS, FESTES PATRONALS PENÍSCOLA 2024. DESFILADA 21 I 22 DE SETEMBRE PER LA VESPRADA
  Quedarà desqualificat tot cartell que no reflecteixi fidelment el text.
 5. IDENTIFICACIÓ: En el dors de cada cartell figurarà un lema i s’acompanyarà d’un sobre tancat en l’exterior del qual figurarà el mateix lema, i a l’interior s’anotarà el nom, cognoms, domicili i telèfon de l’autor.
 6. PRESENTACIÓ DE LES OBRES: El lliurament dels cartells haurà de realitzar-se pel mitjà que s’estimi oportú en l’OFICINA TURISME DE PENÍSCOLA (Passeig Marítim, S/N. 12598 Peníscola-Castelló) de manera presencial o bé per correu postal, sense dades del remitent i indicant com a destinatari “Associació Cultural de Moros i Cristians”. Concurs de Cartells 2024. El termini de presentació finalitza el dia 11 de juny de 2024 fins a les 13 hores.
 7. PREMI: S’estableix un únic primer premi, dotat de 250 € i placa, que li serà lliurat al guanyador en el transcurs del menjar de germanor de l’Associació el dissabte 21 de setembre.
 8. JURAT I DECISIÓ: El jurat qualificador estarà format per la junta directiva de l’Associació Cultural Moros i Cristians de Peníscola, que seleccionarà tots els cartells que compleixin les bases i desqualificarà aquells que no s’ajustin a aquestes. El premi podrà declarar-se desert en cas que cap dels cartells presentats reuneixi la qualitat tècnica i artística suficient, no s’ajustin a les bases establertes o bé no resultin prou representatius de la festa de Moros i Cristians. La fallada per al primer i únic premi serà emès el juny de 2024. El cartell premiat haurà de ser signat llavors per l’artista i quedarà en exclusiva propietat de l’Associació cultural, que farà ús d’aquest amb tota llibertat. La junta directiva comunicarà la decisió del jurat al guanyador i posteriorment el farà públic a través dels mitjans de comunicació.
 9. NORMES GENERALS: L’Associació Cultural Moros i Cristians de Peníscola es reserva el dret dels cartells presentats a concurs fins a la data de la seva devolució per si estimés oportú realitzar una exposició d’aquests. L’Associació serà l’encarregada de la conservació, bon ús i tracte de les obres presentades, declinant qualsevol responsabilitat davant possible accident fortuït que pot ocasionar-se i afecti les obres presentades a concurs. Els cartells no premiats podran retirar-se de l’Oficina d’Informació turística de Peníscola previ contacte telefònic durant els mesos de juliol o agost. Els cartells no retirats quedaran en propietat de l’Associació de Moros i Cristians. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases i normes, no podent interposar cap recurs contra les resolucions i decisions tant de la junta directiva com del jurat qualificador.

Associació Cultural de Moros i Cristians

Explora más

Vinaros
10:16 am, May 28, 2024
temperature icon 23°C
L: 21° H: 23°
Feels like 22.99 °C nubes
Humidity 69 %
Pressure1021 mb
Wind 12 Km/h