Divendres, 13 de desembre de 2019

 

Ha mort Rosa Rueda Strachan

a l’edat de 79 anys

.

Carrer Cervantes,

.

Sepeli: Dissabte, 14 de desembre de 2019

a les 4’30 de la tarde

a la parróquia de Santa Magdalena

.

Tanatori: Remsa (Tel. 687 965 769)