L’Ajuntament opta per un nou sistema de càrregues més just i econòmic per a desenvolupar la zona dels Codonyers

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

L’Ajuntament d’Alcanar, a partir de les recomanacions de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, opta per un expedient de contribucions especials per a fer el repartiment de beneficis i càrregues que els veïns i veïnes de la zona dels Codonyers i el mateix consistori hauran d’assumir com a pas previ a la urbanització de la zona i renuncia al sistema anterior de reparcel•lació.

D’acord amb la normativa que marca el sistema de contribucions especials, l’Ajuntament assumirà un percentatge  dels costos de l’expedient i les persones propietàries de terrenys i immobles en pagaran la resta. A banda, l’Ajuntament pagarà la part proporcional que li correspon per la propietat i els metres de façana de la plaça Lluís Companys (carrer Onze de Setembre) i al pati de l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar (carrer Jaume I).

Ivette Fibla, regidora de l’àrea, explica que “amb el sistema de contribucions especials farem un repartiment més just de beneficis i càrregues derivats del planejament i alleugerirem significativament la despesa econòmica als veïns i veïnes”. Així mateix, recorda que el consistori “ja té elaborat el projecte d’urbanització dels carrers, que continua vigent, i això també ens permetrà actuar amb més celeritat”, afegeix Fibla.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, afegeix que mai no havíem estat  tan prop d’aconseguir-ho, ara sí que podem dir que tenim el 50% del camí fet. Aquesta via és la més ràpida, la menys complexa i la més favorable econòmicament per als veïns i veïnes propietàries”.

La urbanització de la zona de Los Codonyers té com a propòsit desplegar noves infraestructures, ja que les actuals són insuficients o han quedat obsoletes. El desenvolupament urbà d’aquestes vies vertebrarà una connectivitat bàsica per a accedir a un sector d’equipaments públics d’importància cabdal i, de forma col•lateral, produirà la desconcentració del trànsit rodat i facilitarà sortides ràpides cap a la ronda de Circumval•lació.

Urbanització de l’àmbit dels Codonyers, una mirada retrospectiva

L’any 2016, els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament d’Alcanar van dissenyar el full de ruta a seguir per urbanitzar l’àmbit dels Codonyers, format per una superfície de 24.036,63 m² i cinc àrees discontínues que abasten diversos carrers municipals. En aquest àmbit, situat al sud-oest de l’eixample del nucli d’Alcanar, conflueixen el sector d’equipaments educatius i esportius, com l’Escola Joan Baptista Serra, l’Institut Sòl de Riu i el pavelló municipal.

El full de ruta, dissenyat i avalat pels tècnics i jurídics municipals d’aquell moment, per a urbanitzar la zona, era un projecte complex que incloïa tres fases consecutives, cadascuna de les quals tenia els seus procediments administratius: el Pla de Milora Urbanna (PMU) Los Codonyers, la redacció i execució del projecte de reparcel•lació i la redacció i execució del projecte d’urbanització.

L’any 2016 el ple municipal va fer l’aprovació inicial del PMU i el 2018, la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) en va fer l’aprovació definitiva. El PMU tenia com a objectiu delimitar la zona d’actuació de les obres d’urbanització per aplicar posteriorment el sistema per quotes. Posteriorment, i en desenvolupament de les previsions del PMU, l’Ajuntament va contractar la redacció dels corresponents projectes de reparcel∙lació i d’urbanització dels carrers Onze de Setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc. El projecte d’ubanització es va aprovar per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar l’any 2020.

Durant la redacció del projecte de reparcel∙lació del PMU dels Codonyers es varen fer evidents diversos problemes derivats de la delimitació de l’àmbit del PMU, que fan inviable tècnica i econòmicament la seua finalització. A més, segons la llei, el sistema de quotes obligava els veïns i veïnes propietàries a assumir el 100% de l’obra, a més a més, havien de pagar a l’Ajuntament el preu actual dels terrenys propietat del consistori o, per contra, cedir-li un part dels seus terrenys.

En aquest context, l’Ajuntament es reuneix amb diferents actors com la CUTE o el Departament d’Urbanisme i també va comptar amb assessorament jurídic extern i, a partir de les diverses recomanacions tècniques, opta per aquest nou full de ruta basat en contribucions especials.

En aquest sentit, la Regidoria d’Urbanisme, proposarà al pròxim plenari municipal, que tindrà lloc aquest dijous, 26 de gener, una modificació puntual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per deixar sense efecte el PMU. Això permetrà tirar endavant l’expedient de contribucions especials.

Tot seguit, es farà l’expedient d’expropiacions per tal d’aconseguir la titularitat de les vies pendents de cessió i per últim es farà l’expedient de contribucions especials que establirà quan ha de pagar cada propietari de l’àmbit. Finalment, ja es podrà licitar i executar l’obra.

Explora más

Vinaros
2:37 am, April 24, 2024
temperature icon 10°C
L: 8° H: 10°
Feels like 8.7 °C cielo claro
Humidity 58 %
Pressure1016 mb
Wind 41 Km/h