Modificacions pressupostàries i extrajudicials

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

En el passat plenari el mes de setembre es van passar per la seua aprovació dos modificacions pressupostàries per un import de més d’un milió d’euros . Les dues modificacións vull clarificar en primer lloc que les mateixes són consequència de la inexistència de pressupost muncipal per aquest exercici 2024.

Si disposarem de pressupost municipal a l’Ajuntament de Vinaròs, no hagués estat necessari sotmentre a aprovació aquestes modificacions. Vull recordar als ciutadans de Vinaròs de que la responsabiliitat de que no tinguem pressupost municipal és única i exclusivament de l’equip de govern, que ni tan sols han segut capaços de presentar al plenari un esborrany de pressupostos ni per supost capaços de sentar-se en els grups de l’oposició per intentar consensuar un pressupost per a l’Ajuntament.

Quan es governa la máxima prioritat és dotar a l’Ajuntament d’un pressupost ja que això és el que permet que se facen inversions, que es pague als proveedors i que l’Ajuntament puga tindre una activitat normal. I arribats a aqust punt, ens demanen a l’oposició que siguem nosaltres responsables (cosa que vostés no ha segut ) i que aprovem les dos modificacions.

El PVI per responasbilitat política , es va abstenir en les dues modificacions pressupostàries, permenten així que els proveedors cobren i que es puguen fer la resta de coses, com les activitats del casal jove, les campanyes de deport popular, els festejos d’hivern i nadal,… per això els apel.lem a que siguen iguals de responables que el PVI i que presenten el més aviat possible el pressupost del 2024 al plenari.

També es van passar per la seua aprovació dos extrajudicials per un import de més de 160.000€, i varem votar en contra per el fet de que els informes dels expedientes anaven informats desfavorablement pes tècnics de la casa.

Els expedients han estat informats per els tècnics municipals i han determinat que la tramintació seguida no ha esta correcta perquè en la majoria de les despeses s’ha fraccionat la despesa i s’ha incomplit la Llei de contractes, fets gravíssims dels que el PVI no vol ser partícip.

Les factures que es detallaven eren en la seua majoria factures de despeses de festes i cultura en les que no hi havia consignació pressupostaria per a fer asquestes despeses.. Per a que la gent ens entenga, tenim 5 euros i ens gastem 10. Jo a casa meua no ho faig i el mínim que es pot demanar a un polític és responsabilitat a l’hora de gestionar els diners públics. Hem de ser seriosos i complir en la legalitat. Si no tenim diners per a fer festes, doncs no se fan festes. No és un gasto necessari i entenem que és una ilegalitat que posteriorment el Tribunal de comptes fiscalitzarà, per aixó el PVI vam votar en contra.

Explora más

Vinaros
9:28 pm, March 1, 2024
temperature icon 12°C
L: 12° H: 15°
Feels like 10.66 °C cielo claro
Humidity 57 %
Pressure1012 mb
Wind 7 Km/h