NO en contra del contingut sino de la forma

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

En el plenari passat un punt de l’ordre del dia va ser la moció presentada per el grup VOX on es demanava iniciar un procediment d’equiparació salarial de la policía local de Vinaròs , respecte a la mitjana de les forces i cossos de seguritat d’Espanya, i també on s’instava a la Generalitat la modificació del art. 81 Llei 17/2017 del 14 de desembre .

Aquesta moció que el PVI va estudiar el dilluns abans del plenari, perquè era un dels punts de l’ordre del dia, durant el plenari va ser sustituïda en la seua totalitat per una altra on ja no es demanava iniciar un procediment, sino instar a l’Ajuntament . Són dos paraules totalment distintes que fan canviar el sentit i el contingut del punt 1 de la moció presentada.

Des el PVI , entenem que una cosa és iniciar un procediment i l’altra diferent és instar l’equip de govern a adoptar un increment salarial sense que eixa pujada salarial estiga previament quantificada i valorada la seua viabilitat económica.

Vull recordar que en el plenari desetembre, el PVI va manifestar públicament que votariem en contra de totes aquelles mocions que se’ns presenten a votació a última hora, ja que el PVI estudia les mocions i decideix el sentit del seu vot a les mateixes el dilluns abans del plenari, per la qual cosa si una moció es presenta minuts abans de començar el plenari, el PVI no ha pogut estudiar-la en profunditat ni decidir el sentit del vot, el que motivarà el vot en contra, sense entrar a valorar el fons de la qüestió. Aquest va ser el motiu pel qual el PVI va votar en contra de la moció presentada per VOX.

Des del PVI volem deixar molt clar i creec que va quedar palés en la meua intervenció en el debat , que votarem NO perquè estavem en contra en la forma en que se’ns va presenta ( a última hora). Encara que alguns partíts polítics manifestaren que el canvis introduïts en la moció no canviaven el fons de l’acord, per a nosaltres si, i a més a més vull manifestar que em sembla legítim que alguns grups polítics li donessin suport però també hi ha que respecta als atres grups que volen estudiar-la abans de pronuciar-se.

El PVI sempre estará a favor de millorar les condicions laborals i per descomptat salarials del conjunt dels funcionaris del nostre Ajuntament. Ara no poden oblidar que si bé la policía local fa un treball encomiable , la resta de funcionaris de l’Ajuntament també, i per tant si a uns se’ls milloren les seues condicions laborals, no és comprensible, no millorar-les a la resta de funcionaris.

Però per adoptar qualsevol mesura que supose unas major despesa per les arques municipals , entenem que caldria fer un ànalisi exhastiu i rigurós dels rescurs dels que disposa l’ Ajuntament i entenem que cal assolir aquest acord en les taules de negociació sindicals.

La moció demanava un augment només per a un col.lectiu de l’Ajuntament, i entenem que això suposa una discriminació per a la resta de treballadors.

Tot i això, volem acabar deixant ben clar que no va comptar amb el nostre suport perquè estavem en contra de la forma en que es va presentar, repetixo NO en contra del contingut.

Explora más

Vinaros
12:48 pm, November 11, 2023
temperature icon 23°C
L: 23° H: 23°
Feels like 22.33 °C nubes
Humidity 57 %
Pressure1012 mb
Wind 17 Km/h